FILE

File excel và ảnh điền thông tin Kế hoạch kinh doanh 1 tờ A4

Muốn hiểu cách ghi 2 bảng này thì bạn cần đọc cuốn sách “Ebook – Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy A4 “

Bạn tải file ảnh bảng mẫu The Business Model Canvas ( gọi tiếng Việt là Mô hình kinh doanh Canvas hay Tạo lập mô hình kinh doanh ) để in ra và ghi hoặc tải file excel mẫu để điền vào

Và bạn đọc sách để hiểu 9 yếu tố trong mô hình và điền vào nhé.

Có 2 cách để bạn có thể ghi ra nội dung:
1 – In hoặc vẽ lên tờ giấy A4 rồi sau đó bạn điền vào theo hướng dẫn.
2 – Làm trực tiếp trên file excel trên máy tính để có thể đem đi khắp mọi nơi.

BLOG chia sẻ cuộc sống, kinh doanh

Ebook kinh doanh

File excel hỗ trợ Kinh doanh

Close Menu