FILE

File excel đánh giá hiệu quả từng giai đoạn chuyển đổi khi bán hàng

Cách để bạn biết được khách hàng của mình đang bị rơi rớt ở đâu để đến hỗ trợ họ, càng nhiều khách hàng tới đích thì hiệu quả kinh doanh càng cao.

BLOG chia sẻ cuộc sống, kinh doanh

Ebook kinh doanh

File excel hỗ trợ Kinh doanh

Close Menu