EBOOK

Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy A4

Không biết bạn nghĩ sao, chứ Giang rất thích đơn giản hóa mọi việc. Khi mọi thứ đơn giản thì sẽ rất dễ cải tiến và phát triển.
Đôi khi mình cứ thích đeo kính râm nên khó thấy đời màu hường như thế nào. Chỉ cần đổi kính thôi.
Ebook này là cách để bạn có thể trình bày kế hoạch kinh doanh và vận hành mô hình kinh doanh của mình đơn giản chỉ với 1 tờ giấy A4.

Sau một thời gian học và trải nghiệm, Giang nhìn các mô hình kinh doanh lớn hàng triệu đô hay bé tí vài đô (Kinh doanh offline hay online) cũng đơn giản như nhau.

Và đây là bộ Ebook ” Kế hoạch kinh doanh trên 1 tờ giấy A4″ tặng bạn:

BLOG chia sẻ cuộc sống, kinh doanh

Ebook kinh doanh

File excel hỗ trợ Kinh doanh

Close Menu