EBOOK

99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

Với cuốn sách này thì bạn sẽ không bao giờ sợ thiếu ý tưởng để có lý do khuyến mãi nữa.

Link tải Sách 99 phương án khuyến mãi diệu kỳ:

BLOG chia sẻ cuộc sống, kinh doanh

Ebook kinh doanh

File excel hỗ trợ Kinh doanh

Close Menu