Bài 14/20: Yếu tố 7 - Đâu là nguồn lực cốt lõi của bạn ?

Những công cụ, thiết bị, tài sản nào sẽ hỗ trợ bạn thực hiện những hoạt động cốt lõi đó.

Ngày đăng: 28-08-2016

1,520 lượt xem

Bạn đã xem chưa :
 
Yếu tố 7 - Key Resources / Nguồn lực chính
Để tạo nên được lợi thế cạnh tranh, thực hiện được điểm mạnh của bạn, công việc kinh doanh của bạn thì bạn cần những nguồn lực chính nào ?
+ Tài sản hữu hình như nhà máy, thiết bị,…
+ Tài sản vô hình như thương hiệu, công thức chế biến, tài sản trí tuệ các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, …
+ Tài sản khác
Nguồn lực chính


Bạn chỉ cần phải tập trung xây dựng, quản lý, phát huy những giá trị của các nguồn lực chính để tạo ra các  lợi thế, giá trị cốt lõi dựa trên các hoạt động chính của bạn mà thôi.
Còn những nguồn lực khác thì bạn hoàn toàn có thể thuê ngoài cho dù là máy móc thiết bị, là con người, là  công nghệ, là gì đi nữa.
 
Xem tiếp:
 
Xem toàn bộ 20 bài viết " Kế hoạch kinh doanh trên 1 tờ giấy A4 " >>> Click xem ngay
 
HOẶC TẢI NGAY EBOOK VỀ ĐỌC
 
Ebook - Kế hoạch kinh doanh trên 1 tờ giấy A4

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha