Bài 17/20: Tham khảo kế hoạch / mô hình kinh doanh của Google

Mô hình kinh doanh của Google tìm kiếm chỉ trên 1 trang giấy như thế nào.

Ngày đăng: 28-08-2016

3,238 lượt xem

Bạn đã xem chưa :

 

1 - Mô hình kinh doanh của Google: 

Mô hình kinh doanh của Google trên 1 trang giấy

*** Khách hàng mục tiêu
+ Người sử dụng Internet
+ Những người chạy quảng cáo những người liên kết quảng cáo
+ Những người lập trình
+ Các doanh nghiệp.


*** Giải pháp / Giá trị
+ Với các khách hàng là người dùng internet thì họ cung cấp công cụ tìm kiếm, email, mạng xã hội Google +,...
+ Để rồi những người chạy quảng cáo, liên kết quảng cáo tiếp cận với những người khách hàng của Google theo quảng cáo tìm kiếm, hiển thị.
+ Họ nền tảng để giúp những người lập trình tạo ra phần mềm ứng dụng để kinh doanh với nó trên Android, Chorme.
+ Họ có hệ thống lưu trữ, ứng dụng cho các khách hàng khác là doanh nghiệp.


*** Kênh phân phối
+ Thông qua các đơn vị hỗ trợ bán hàng khác thế giới


*** Kênh chăm sóc
+ Bất cứ kênh nào có thể vào mạng lưới tài khoản liên kết


*** Nguồn thu nhập
+ Với khách hàng tìm kiếm thì miễn phí hoàn toàn
+ Họ lấy tiền của những người chạy quảng cáo cho chị một phần cho các đối tác liên kết quảng cáo
+ Họ bán các sản phẩm cho các doanh nghiệp về vận hành kinh doanh online


*** Hoạt động chính

+ Họ tập chung vào phát triển các sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm có sẵn


*** Nguồn lực chính
+ Hệ thống dữ liệu,  thương hiệu


*** Đối tác chính
+ Các đối tác bán hàng
+ Những người phát triển phần mềm ứng dụng


*** Cơ cấu chi phí
+ Tạo ra dòng khách hàng tìm kiếm
+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
+ Hệ thống dữ liệu

Xem tiếp:
 
Xem toàn bộ 20 bài viết " Kế hoạch kinh doanh trên 1 tờ giấy A4 " >>> Click xem ngay
 
HOẶC TẢI NGAY EBOOK VỀ ĐỌC

Ebook - Kế hoạch kinh doanh trên 1 tờ giấy A4

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha