FILE

File excel và ảnh điền thông tin Kế hoạch kinh doanh 1 tờ A4

Muốn hiểu cách ghi 2 bảng này thì bạn cần đọc cuốn sách “Ebook – Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy A4 “

Bạn tải file ảnh bảng mẫu The Business Model Canvas ( gọi tiếng Việt là Mô hình kinh doanh Canvas hay Tạo lập mô hình kinh doanh ) để in ra và ghi hoặc tải file excel mẫu để điền vào

Và bạn đọc sách để hiểu 9 yếu tố trong mô hình và điền vào nhé.

Có 2 cách để bạn có thể ghi ra nội dung:
1 – In hoặc vẽ lên tờ giấy A4 rồi sau đó bạn điền vào theo hướng dẫn.
2 – Làm trực tiếp trên file excel trên máy tính để có thể đem đi khắp mọi nơi.

Close Menu