Giang Dinh World

Giang thích Kinh doanh, thích Đầu tư. Giang đã vùng vẫy Kinh doanh với Internet hơn 3+ năm rồi. Giang cũng thích chia sẻ nữa, nên website này sẽ chủ yêu chia sẻ về Kinh doanh online nhé. Bạn sẽ được tiếp cận từ những bài học, ý tưởng kinh doanh online hiệu quả, đến những chiến lược bài bản trong bộ Bí kíp kinh doanh online từ A-Z, và để chiến lược thành hiện thực thì Giang cũng chia sẻ luôn các sử dụng Các công cụ Marketing online. ^^

BLOG